ET PROMO COMPANY

Jesteśmy ekspertami w profesjonalnym pakowaniu żywności i artykułów przemysłowych.

MISJA

Misją firmy E.T. Ewa Tomczak jest dostarczanie wysokiej jakości, kompleksowych usług co-packingu w myśl zasady ”od projektu do produktu” z uwzględnieniem i poszanowaniem zasobów niezbędnych do realizacji.

WIZJA

Firma E.T. Ewa Tomczak to nowoczesna firma z tradycjami, stosująca rozwiązania technologiczne na światowym poziomie, inwestująca w wiedzę i nowe rozwiązania przy optymalnym wykorzystaniu zasobów i poszanowaniem środowiska naturalnego. Firma posiada kompetentną i doświadczoną załogę, której zaangażowanie wspiera rozwój techniczny zakładu.

CELE STRATEGICZNE

1. Wzrost rentowności poprzez optymalne wykorzystanie wiedzy i zasobów organizacji.
2. Bycie liderem w swojej branży poprzez oferowanie kompleksowych usług.
3. Poszerzanie oferty przez inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne i techniczne.
4. Rozwój organizacji poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji.
5. Inwestowanie w kształtowanie wysokiej kultury organizacji.